Maximalne rozmery

187 €Funkcia makra

Makro, ktoré vytvorí obrysový kváder pre vybrané „body“ v smere podľa vybraného súradného systému. Po spustení makra vyber osový kríž a potom označ plochu na telese, pre ktorý má byť vytvorený obrysový kváder. Makro vytvorí nové „Body“ s pomenovaním „Maximalny_kvader.“ + poradové číslo „Body“. Do novovytvoreného „Body“ vytvorí pomocný Geometrický set s pomenovaním „Elementy“, ktorý schová. Doňho vytvorí body extrémov pre vybrané teleso a dve hraničné roviny. Do vytvoreného „Body“ vytvorí „Pad“ s pomenovaním podľa názvu jeho „Body“, ktorý tvorí obrysový kváder.


yht??