Meracie body

400.00 €Funkcia makra

Makro, ktoré vloží tabuľku a pozície meracích bodov.