Text makro

987 €Funkcia makra

Makro, ktoré vloží modifikovatelný Text do „Partu“.